rsz_amifor-logo_2

Mijn bos verzekeren

green forest

Inleiding

AMIFOR is een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, opgericht als onderlinge verzekeringsmaatschappij en herverzekerd door QBE Re. Het dekt publieke en private boseigenaren tegen brand in hun bossen. De meesten van hen zijn particuliere boseigenaars, verantwoordelijk voor kleine percelen (soms minder dan één hectare) of grote gebieden (meer dan 500 hectare). Ze zijn verspreid over heel België, met de meerderheid in de meest beboste provincies: Luxemburg, Luik en Namen.

Bijdrage

Aangezien AMIFOR een onderlinge verzekeringsmaatschappij is, hebben we het over een bijdrage, niet over een verzekeringspremie. De bijdrage verschilt naargelang de verzekerde een eigenaar is naar privaat of publiek recht.

 • Voor particuliere boseigenaren (particulieren, bedrijven) is de bijdrage vast, ongeacht de soort, leeftijd of structuur van de opstand: €3,42/ha, met een minimum van €30 per aanvraag.
  Particuliere eigenaren die al hun bospercelen verzekeren, krijgen een korting van 4,67% als de totale oppervlakte meer dan 50 ha bedraagt.
 • Voor gemeenten en andere publieke eigenaars (provincies, OCMW’s, kerkfabrieken, enz.) gaat het ook om een vaste bijdrage, maar verlaagd tot €3,18/ha, aangezien publieke eigenaars niet onderworpen zijn aan verzekeringstaks.
  Publieke eigenaren profiteren van een lager basisbijdrage (€3,18/ha in plaats van €3,42/ha), omdat ze geen verzekeringstaks hoeven te betalen. Bovendien zullen degenen die meer dan 1.000 ha bos bezitten en die hun hele bosgebied verzekeren, genieten van een vermindering op hun bijdrage die kan oplopen tot 50%. In dit geval is het eigen risico €3.000 per jaar.

Bijvoorbeeld, een opstand van 10 jaar oude Amerikaanse eik zal tegen dezelfde prijs worden verzekerd als een opstand van 40 jaar oude douglasspar: €3,42/ha in particuliere bossen en €3,18/ha in openbare bossen.

Hechting

Er zijn 4 stappen in het lidmaatschapsproces:

 • Verzekeringspolis

  Lees de verzekeringspolis en algemene voorwaarden

 • Lidmaatschap formulier

  U kunt het formulier opslaan, invullen en digitaal versturen via email naar info@amifor.be of het formulier afdrukken, schriftelijk invullen en per post opsturen naar: AMIFOR, Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 te 1000 Brussel

 • Bijdrage

  AMIFOR stuurt u dan de factuur die overeenkomt met uw aanvraag, samen met een bewijs van overschrijving.

 • Inwerkingtreding

  Zodra we je premiebetaling hebben ontvangen, wordt je verzekeringspolis van kracht.

Aarzel niet om contact op te nemen met Jean-Charles de Viron, COO van AMIFOR, op 02/227.56.53 of via zijn e-mailadres info@amifor.be, voor hulp tijdens dit proces.

De Schadevergoeding

De bedragen die vergoed worden in geval van brand hangen af van de soort, de leeftijd en de kwaliteit van de opstand.

Schadevergoeding voor hardhouten opstanden is gebaseerd op een deskundige beoordeling van het waardeverlies van de opstand als gevolg van de brand.

Voor zachthoutsoorten is de schadevergoeding gebaseerd op tabellen. Hieronder staan voorbeelden voor opstanden tussen 1 en 35 jaar oud. Voor oudere opstanden van naaldhout is een meer gedetailleerde tabel beschikbaar.

De kwaliteit van de opstanden wordt ingedeeld in 3 categorieën: uitstekend (1), gemiddeld (2) en slecht (3); deze vereenvoudigde indeling is zelf gebaseerd op wetenschappelijke tabellen met een verschillend aantal klassen afhankelijk van de soort (6 klassen voor sparren, 4 voor douglassparren, enz.).

AMIFOR-vergoedingsbasis voor 1 ha zachthout
Spar, Lariks, Tsuga, Grandis, Ceder
Douglas
Ander zachthout
LEEFTIJD
1e klas
2e klas
3e klas
125% des valeurs ci-contre
70% des valeurs ci-contre
5
3.217 €
3.201 €
2.934 €
10
4.037 €
3.710 €
3.371 €
15
4.990 €
4.420 €
3.853 €
20
6.098 €
5.222 €
4.386 €
25
7.387 €
6.128 €
4.974 €
30
8.888 €
7.152 €
5.623 €
35
10.639 €
8.310 €
6.340 €

Franchise

Voor publieke en particuliere eigenaren die niet profiteren van een korting van 30% of meer, is het eigen risico vastgesteld op € 360 per schadegeval.

Publieke eigenaren die profiteren van een korting van 30% of meer zijn onderworpen aan een franchise van €3.000 per jaar.

Herverzekering

Om zeer grote claims te kunnen behandelen, is AMIFOR herverzekerd bij de herverzekeringsmaatschappij QBE Re.

Dit is een stoplossysteem met de volgende kenmerken:

 • het eerste risico (van €0 tot €80.000 per herverzekeringsjaar) wordt gedragen door AMIFOR
 • het tweede risico (van € 80.000 tot € 1.300.000) is ten laste van QBE Re
 • het derde risico (van meer dan 1 300 000 euro) wordt opnieuw gedragen door AMIFOR, binnen de grenzen van haar middelen.

Bij alle bovenstaande bedragen gaat het om het totale bedrag van de schadegevallen, samengevoegd over een heel verzekeringsjaar.

Lidmaatschap

Sluit je aan bij de publieke en private boseigenaren die hun vertrouwen stellen in AMIFOR!

Partners